JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Tudnivalók

 

Jelentkezés a kollégiumba:

Kollégiumunk önálló intézmény, a jelentkezés közvetlenül az intézményben történik, a felvételről az intézmény vezetője dönt. Jelentkezési lap a felületről letölthető.

 

Térítési díjak

         1.    A kollégiumi étkezés térítési díjai megegyeznek az iskolai étkezés térítési díjaival, mivel ezen közfeladat ellátását a helyi önkormányzat étkeztetési cége - esetünkben a Fővárosi Önkormányzat Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezete - látja el.

2.      A kollégiumi ellátás – szállás, pedagógiai felügyelet, kötelező foglalkozások - a 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelet értelmében díjmentesen vehető igénybe az alábbi esetekben:

„(3)  A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha

a)     a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenes, vagy

b)     a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenesen veszi igénybe.”

Térítési díj ellenében vehető igénybe az alábbi esetekben:

„1a)  A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha

a)    az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy

b)    a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.”

 

Nyílt nap, személyes tájékozódás

A május valamely napjára meghirdetett nyílt napon a kollégium személyesen is megtekinthető, de időpont egyeztetéssel a tanév más napjain is fogadjuk az érdeklődőket. Időpontot László Szilvia kollégiumi titkártól lehet kérni.

A kollégiumi élet rendjéről az intézményi alapdokumentumokból, elsősorban a Házirendből részletesen is tájékozódhatnak.