Eseményeink

Múzeumlátogatás – Málenkij Robot Emlékhely

Indokolható bármely körülmények között is a kollektív büntetés? Felelőssé tehető egy egész nép, népcsoport azért, amit vezetői elkövettek?

A málenkíj robotra hurcolt egyszerű emberek ítélet nélkül évekig „bűnhődtek” szovjet munkatáborokban soha el nem követett bűnökért. Közülük sokan soha nem térhettek vissza hazájukba.

Rájuk emlékeztünk a ferencvárosi emlékközpontban.

KARÁCSONY

A Hugonnai Vilma csoport ezúttal a karácsonyi műsorával aratott nagy sikert. A 2 részes előadás első felében a Betlehemet elevenítették meg a lányok, Ildikó néni nagy örömére. A 2. részben pedig egy modern család „meghitt” szentestéjét mutatták be, amely a kezdeti közöny és a sok veszekedés után végül kibéküléssel és közös énekléssel zárult. Az ötletek és a megvalósítás is a lányokat dicséri.

MIKULÁS EST

Mint minden évben, idén is meglátogatott bennünket a Mikulás. A vicces kis előadás után szép sorra mindenki megkapta, mit a mikulás puttony neki rejtett, egy-egy személyre szóló vers kíséretében. Végezetül az egyes csoportok, a csoportvezető tanárokkal közösen elvonultak, hogy meglessék, idén ki kapott virgácsot, ki pedig szaloncukrot.

AVATÓ

Az idei gólyaavatónk Harry Potter tematikára épült.

Elsőként a Teszlek Süveg  segítségét kérve a négy ház szerinti csoportbeosztásra kerültek az elsőéves tanulók.
Az avató ünnepségre már ezen házak szerinti jelmezben érkeztek, amely jelmezek pontozásra kerültek a felsőbb évesek által. A változatos feladatok során, mint például a Harry Potter acitivity tovább gyűjthették pontjaikat, míg a végső fordulóban eldőlt, hogy a legtöbb pontot a Hollóhát csapata tudhatta magáénak.
Nagy tapsvihart követően a gólyák eskütétele következett, amellyel az ünnepség zárult.
Az esemény jó hangulatban telt.

Névadónk nyomában – kirándulás Szentendrére

2023.05.25-én kiállításlátogató kirándulást bonyolítottunk le tanulóink kulturális és
szakmai fejlődését szem előtt tartva Szentendrén. Utunk során a Ferenczy Múzeum és a
Kovács Margit Kerámiamúzeum állandó gyűjteményét tekintettük meg.
Kollégiumunk bár több különböző szakterületi képzést biztosító intézménnyel áll
partnerviszonyban, a művészeti szemléletet, mint az névadónkból is következik, kiemelten
fontosnak tartja. Intézményünket a vizuális művészet szeretetének és fontosságának
szellemisége hatja át, amely épületünk kertjén, és belépve a falakon is visszaköszön ránk és
látogatóinkra. A lányokra nagy hatást gyakoroltak a kiránduláson szerzett élményeik.
Képzőművész kolléganőnk elhivatott szakszerűséggel válaszolt kérdéseikre tágítva és frissítve látókörüket a 20.századi és kortárs művészetre vonatkozóan egyaránt. A Kovács Margit
Kerámiamúzeumba érve a művészetelméleti és művészettörténeti kérdéseket immáron a
kerámiatechnikai kérdések váltották fel az alkotás gyakorlati oldala felé terelve őket.
A múzeumlátogatást követően szentendrei kollégistánk Dénes Izabella édesapja Dénes
Károly látta vendégül kirándulócsoportunkat. Kedvességét és felajánlását ezúton is hálásan
köszönjük! Az ebédet követően a lányoknak szabad foglalkozás keretében is lehetőségük nyílt kötetlenebb, organikusan alakuló csoportbontásban megismerni a várost és a mindent átható művészet légkörét.